Polityka prywatności sklepu Chojnowski Sklep z łańcuchami KOMERC

Politykę prywatności stworzyliśmy dla Ciebie aby dać Ci gwarancję bezpiecznego korzystania z naszego sklepu. Podstawową zasadą Polityki Prywatności jest to, że nie sprzedajemy i nie udostępniamy osobom trzecim jakichkolwiek danych personalnych czy adresowych użytkownika sklepu. W czasie korzystania ze sklepu możesz zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób. Dane, o które będziesz proszony, to w większości przypadków imię i adres e-mail. W przypadku formularzy zamówień będziesz proszony o podanie pełnych danych osobowych. Wymagamy tylko tych danych, które są niezbędne do działania serwisu. Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, której te dane dotyczyły. 1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest KOMERC Sp. z o.o. z siedzibą w Chojnowie przy ul. Okrzei 8, zwany dalej Administratorem. Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, 2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji złożonych zamówień oraz, na podstawie osobnej zgody, na przesyłanie informacji handlowych firmy, 3) Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest Pani/Pana zgoda złożona w momencie składania zamówienia w naszej firmie a przetwarzanie będzie zgodne z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. 2014 poz. 1182) wraz z aktami wykonawczymi do niej, z § 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25.08.2005 r. w sprawie podstawowych wymagań bezpieczeństwa teleinformatycznego oraz § 3 i 4 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29.04.2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych oraz z art. 6 ust. 1 lit. b), c) i f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). 4) Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy, w przypadku odmowy podania danych niemożliwe jest zrealizowanie zamówienia, 5) Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane firmie kurierskiej lub Poczcie Polskiej w celu dostarczenia zamówionego towaru. 6) Kontakt mailowy i telefoniczny będzie wykorzystywany jedynie w sprawach dotyczących realizacji zamówienia, chyba że Pani/Pan wyrazi zgodę na przesyłanie informacji handlowych. 7) Posiada Pani/Pan prawo do: • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, • przenoszenia danych, • wniesienia skargi do organu nadzorczego, • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. 8) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, 9) Pani/Pana dane osobowe zgromadzone w celu niezbędnym do realizacji zamówienia będą przechowywane przez okres 10 lat tj. okres niezbędny do przedawnienia roszczeń. Wyłączenie Odpowiedzialności Sklep oraz jego redakcja nie bierze na siebie odpowiedzialności za zamieszczone reklamy. Kupujący powinien być ostrożny odpowiadając na reklamę. Wprawdzie przykładamy sporą wagę do tego, aby reklamodawcy, którzy publikują tu swoje reklamy byli wiarygodni, ale nie możemy odpowiadać za ich czyny. Czytając, przeglądając czy używając sklepu internetowego akceptujesz zasady zawarte w Polityce Prywatności. Jako właściciel sklepu zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdą osobę wykorzystującą w jakikolwiek sposób sklep obowiązuje aktualna Polityka Prywatności. Jeśli nie zgadzasz się z Polityką Prywatności, proszę nie odwiedzaj sklepu. Pamiętaj - Szanujemy Twoją Prywatność.